HISTORIE

Olav Johannes Eigeland


Olav Eigeland AS ble stiftet i 1991, men har røtter tilbake til 1948, da firmaet ble startet av Oddvar Eigeland. Oddvar involverte senere sønnen Olav i driften, og sammen drev de tømrer bedriften, Oddvar og Olav Eigeland. Etter over 50 år i bransjen, er Olav blitt pensjonist. Og driften av firmaet er overlatt til tredje generasjon, Bjørn-Ove Mariussen, som er svigersønn til Olav. Bjørn begynte som lærling i firmaet i 1991 , og har vært daglig leder siden 2000.

Olav Eigeland AS er en solid håndverksbedrift, med gamle tradisjoner for godt håndverk.